Wie ben ik?

Ik ben Mascha Bakker en heb als Kinder- en Jeugdpsycholoog jarenlange ervaring in het werken met jeugdigen en gezinnen. Na een studie psychologie met als specialisaties ontwikkelingspsychologie en adoptie, niet-genetisch ouderschap ben ik 14 jaar werkzaam geweest in de hulpverlening, waarvan de laatste 12 jaar binnen de jeugdzorg en jeugdhulpverlening. In de laatste jaren daarvan heb ik me geschoold tot Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), ook wel Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd genoemd.

Kinder- en Jeugdpsychologen NIP zijn psychologen die zich na hun doctoraal of master verder hebben bekwaamd en gekwalificeerd op het specifieke terrein van het in kaart brengen, diagnosticeren en behandelen van problemen van kinderen en jongeren.

Wie ben ik?

Problemen kunnen zichtbaar worden in het gedrag of de stemming van de jeugdige. Het probleem kan te maken hebben met een achterstand of kwetsbaarheid in de ontwikkeling, met een beperking of met een stoornis van de jeugdige. Ook kan het te maken hebben met (opvoedings)moeilijkheden in het gezin, specifieke bijzonderheden rondom (het gezin van de) de jeugdige of meegemaakte (ingrijpende) gebeurtenissen. Het algemene doel van onderzoek en behandeling is meer zicht krijgen op de problematiek van de jeugdige en het in de eigen kracht (terug)krijgen van de jeugdige en zo nodig ook zijn of haar opvoeders zodat de ontwikkeling van de jeugdige weer goed op gang komt.

Een Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP blijft zich altijd verder professionaliseren. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister van het NIP en het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en werk volgens de beroepscode van het NIP. Mijn registratie vereist voortdurende bijscholing en intervisie, zodat ik up-to-date blijf en regelmatig overleg met collega’s heb.

Inmiddels werk ik alweer sinds 2011 jaar met veel plezier in mijn eigen praktijk. Wat ik daarin vooral van belang vind, is om in een fijne werkomgeving persoonlijke, bij de jeugdige en het gezin goed aansluitende hulp te bieden. Goed luisteren naar de hulpvraag en de mogelijkheden van een systeem helpen mij hierbij altijd de hulp zoveel mogelijk op maat te maken.

In Haarlem ben ik lid van het netwerk vrijgevestigde Jeugd GGZ 0 tot 23. Voor meer informatie zie www.0tot23.com

Jongen (17 jaar)

‘Ik heb iets naars meegemaakt en dat blijft maar in mijn hoofd rondspoken.’

Meisje (12 jaar)

‘Ik durf niet te logeren bij anderen, ook krijg ik buikpijn als ik naar de stad ga of als vriendinnen iets leuks willen doen.’

Ouders

‘Ons kind kan erg slecht met veranderingen omgaan, is er iets aan de hand en hoe kunnen we hem helpen?.’

Vertrouwenspersoon op school

‘Deze leerling heeft psychologische ondersteuning nodig.’

Moeder

‘Hoe kan ik het contact met mijn 3-jarige kind verbeteren?, het gaat niet altijd goed tussen ons en zijn gedrag is heel moeilijk.’

Ouders

‘Ons 10-jarige adoptiekind heeft het moeilijk en vertoont ongewenst gedrag, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?.’

School

‘Waar komt dat clowneske gedrag vandaan? Overvragen we dit 8-jarige kind?.’

Ouders

‘Ons kind van 9 jaar heeft een chronische ziekte en vindt het moeilijk om daar mee om te gaan.’

Ouders

‘We weten niet zo goed waarom onze kleuter zo prikkelgevoelig is, ook op school gaat het niet goed. Hoe kunnen we haar het beste helpen?.’

Meisje (14 jaar)

‘Ik pieker over veel dingen, vind mezelf lelijk en stom. Ik denk dat niemand mij leuk vindt. Ik slaap daardoor slecht en heb veel hoofdpijn.’

Contact Informatie

Rijksstraatweg 249
2024 DG Haarlem
Telefoon: 06-48589644
E-mail: praktijk@kinder-enjeugdpsycholoog.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Aangesloten bij

Wie ben ik? Wie ben ik? Wie ben ik?