Behandeling

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als alle andere jeugdhulp. Binnen de generalistische basis GGZ is er recht op vergoeding van de zorg als er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis bij de jeugdige. Een verwijzing van een huis-, school- of kinderarts, een toekenning van het Centrum voor Jeugd en Gezin of een bepaling voor jeugdhulp van een gecertificeerde instelling is hiervoor nodig. De praktijk heeft contracten voor basis GGZ met de volgende gemeentes; Haarlem, Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Beverwijk en Heemskerk.

Psychologische hulpverlening is zonder verwijzing uiteraard ook op eigen kosten mogelijk. Te denken valt aan begeleiding bij lichte problematiek zoals enkelvoudige faalangst of verlegenheid, adoptie specifieke vraagstukken van ouders, opvoedingsvragen enz.

Waarom en wanneer is behandeling nodig?

Kinderen zijn veerkrachtig, soms meer dan in eerste instantie gedacht of gezien wordt. Kinderen kunnen veel aan (ook moeilijke dingen) en vinden, vanuit een veilige thuisbasis, vaak op de één of andere manier hun eigen weg. Desondanks kunnen er zich gebeurtenissen of situaties voordoen in het leven van jeugdigen en/of hun opvoeders, welke voor een verstoring kunnen zorgen in de ontwikkeling, het gedrag of het welzijn. Behandeling kan dan nodig zijn om de jeugdige te helpen nieuwe (oplossings)vaardigheden te ontwikkelen, ander gedrag en gedachtenpatronen aan te leren of om moeilijke, mogelijk traumatische, gebeurtenissen te verwerken. Sommige kinderen hebben specifieke ontwikkelingsproblematiek waardoor ze de wereld op een bijzondere of overspoelende manier beleven. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Behandeling kan dan helpen om beter om te leren gaan met gebeurtenissen of met de gevolgen van ontwikkelingsbeperkingen.

De meeste opvoeders beschikken over de benodigde basisvaardigheden om kinderen op te voeden. Soms heeft een jeugdige (tijdelijk) een speciale opvoedingsbehoefte die specifieke vaardigheden van opvoeders vraagt. Dan kunnen bepaalde omstandigheden er voor zorgen dat het een opvoeder niet goed lukt om de basisvaardigheden toe te passen. In die gevallen kan behandeling en begeleiding helpen om het gezinssysteem weer voldoende toe te rusten om op eigen kracht verder te gaan.

Behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden; individueel met de jeugdige, via de ouder/ opvoeder (mediatietherapie) of gezamenlijke (gezins)gesprekken bij systeemproblematiek.
We stellen samen doelen op, die u en/of de jeugdige wil gaan bereiken en waar we aan gaan werken.

Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken. Er zal gekeken worden naar wat op dat moment het beste aansluit bij (de problematiek van) de jeugdige/ opvoeder en de hulpvraag. Er wordt onder andere gewerkt met oplossingsgerichte, cognitief-gedragstherapeutische en traumaverwerkingsmethodieken.
Er wordt geregeld besproken of iedereen nog tevreden is over hoe het gaat. Ter afsluiting van de behandeling wordt een eindgesprek gevoerd en wordt besproken of er nog verdere (andere of specialistische) hulp gewenst is. Soms doen we dit samen met de verwijzer (in geval van het CJG), een andere betrokken hulpverlener of school. In de meeste gevallen zal er gezorgd worden voor een terugkoppeling naar de verwijzer.
Er is een wachtkamer waar ouders (en broertjes en zusjes) kunnen wachten tot hun kind klaar is.

Behandeling
Behandeling
Behandeling
Behandeling

Jongen (17 jaar)

‘Ik heb iets naars meegemaakt en dat blijft maar in mijn hoofd rondspoken.’

Meisje (12 jaar)

‘Ik durf niet te logeren bij anderen, ook krijg ik buikpijn als ik naar de stad ga of als vriendinnen iets leuks willen doen.’

Ouders

‘Ons kind kan erg slecht met veranderingen omgaan, is er iets aan de hand en hoe kunnen we hem helpen?.’

Vertrouwenspersoon op school

‘Deze leerling heeft psychologische ondersteuning nodig.’

Moeder

‘Hoe kan ik het contact met mijn 3-jarige kind verbeteren?, het gaat niet altijd goed tussen ons en zijn gedrag is heel moeilijk.’

Ouders

‘Ons 10-jarige adoptiekind heeft het moeilijk en vertoont ongewenst gedrag, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?.’

School

‘Waar komt dat clowneske gedrag vandaan? Overvragen we dit 8-jarige kind?.’

Ouders

‘Ons kind van 9 jaar heeft een chronische ziekte en vindt het moeilijk om daar mee om te gaan.’

Ouders

‘We weten niet zo goed waarom onze kleuter zo prikkelgevoelig is, ook op school gaat het niet goed. Hoe kunnen we haar het beste helpen?.’

Meisje (14 jaar)

‘Ik pieker over veel dingen, vind mezelf lelijk en stom. Ik denk dat niemand mij leuk vindt. Ik slaap daardoor slecht en heb veel hoofdpijn.’

Contact Informatie

Rijksstraatweg 249
2024 DG Haarlem
Telefoon: 06-48589644
E-mail: praktijk@kinder-enjeugdpsycholoog.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Aangesloten bij

Behandeling Behandeling Behandeling