Diagnostiek

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen valt sinds 2015 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, net als alle andere jeugdhulp. Binnen de generalistische basis GGZ is er recht op vergoeding van de zorg als er sprake is van een (vermoeden van een) psychische stoornis bij de jeugdige. Een verwijzing van een huis-, school- of kinderarts, een toekenning van het Centrum voor Jeugd en Gezin of een bepaling voor jeugdhulp van een gecertificeerde instelling is hiervoor nodig. De praktijk heeft contracten voor basis GGZ met de volgende gemeentes; Haarlem, Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Beverwijk en Heemskerk.

Psychologisch onderzoek is zonder verwijzing uiteraard ook op eigen kosten mogelijk. Te denken valt aan bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek.

Waarom en wanneer is diagnostiek nodig?

Als een jeugdige niet goed functioneert of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan dit ook passend bij de omstandigheden of bijvoorbeeld leeftijdsfase zijn. Als het klachtgedrag echter onbegrepen is, te lang duurt en voor problemen zorgt, dan kan het belangrijk zijn om te bekijken wat er aan de hand is. Er kunnen verschillende factoren een rol spelen, onder andere bij de jeugdige zelf, in de omgeving of in de interactie met de omgeving. Binnen diagnostiek is het doel het verhelderen van de problematiek waarbij wordt onderzocht welke factoren een rol spelen en wat de onderlinge samenhang is van deze factoren. Dit kan helpend zijn om richting te geven aan keuzes of behandeling.

Soms is snelle diagnostiek zoals een niveaubepaling (IQ) voldoende, maar soms kan uitgebreid sociaal-emotioneel of persoonlijkheidsonderzoek nodig zijn. Een onderzoek vindt meestal plaats in de kindvriendelijke praktijkruimte in de ochtenduren. Zo nodig wordt er een pauze ingelast of een ontspannende activiteit tussendoor gedaan. Ouders hebben de mogelijkheid om gedurende het onderzoek te wachten in de wachtruimte. Soms kan een onderzoek in één keer worden afgenomen, soms worden er -in geval van een uitgebreid onderzoek- meerdere onderzoeksmomenten ingelast. Een observatie op school of in de thuissituatie kan hiervan een onderdeel zijn. De uitkomsten van het onderzoek worden binnen een paar weken na het onderzoek in een gesprek en rapport toegelicht.

Ik werk graag samen met collega’s, het CJG of andere betrokken hulpverleners bijvoorbeeld groepsbegeleidsters van E-Motion om een totaalbeeld van een jeugdige te krijgen. Soms kan het nodig zijn om een jeugdige te verwijzen naar specialistische GGZ als er onbeantwoorde vragen over blijven.

Diagnostiek
Diagnostiek

Jongen (17 jaar)

‘Ik heb iets naars meegemaakt en dat blijft maar in mijn hoofd rondspoken.’

Meisje (12 jaar)

‘Ik durf niet te logeren bij anderen, ook krijg ik buikpijn als ik naar de stad ga of als vriendinnen iets leuks willen doen.’

Ouders

‘Ons kind kan erg slecht met veranderingen omgaan, is er iets aan de hand en hoe kunnen we hem helpen?.’

Vertrouwenspersoon op school

‘Deze leerling heeft psychologische ondersteuning nodig.’

Moeder

‘Hoe kan ik het contact met mijn 3-jarige kind verbeteren?, het gaat niet altijd goed tussen ons en zijn gedrag is heel moeilijk.’

Ouders

‘Ons 10-jarige adoptiekind heeft het moeilijk en vertoont ongewenst gedrag, hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?.’

School

‘Waar komt dat clowneske gedrag vandaan? Overvragen we dit 8-jarige kind?.’

Ouders

‘Ons kind van 9 jaar heeft een chronische ziekte en vindt het moeilijk om daar mee om te gaan.’

Ouders

‘We weten niet zo goed waarom onze kleuter zo prikkelgevoelig is, ook op school gaat het niet goed. Hoe kunnen we haar het beste helpen?.’

Meisje (14 jaar)

‘Ik pieker over veel dingen, vind mezelf lelijk en stom. Ik denk dat niemand mij leuk vindt. Ik slaap daardoor slecht en heb veel hoofdpijn.’

Contact Informatie

Rijksstraatweg 249
2024 DG Haarlem
Telefoon: 06-48589644
E-mail: praktijk@kinder-enjeugdpsycholoog.nl

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 09.00-18.00 uur.

Aangesloten bij

Diagnostiek Diagnostiek Diagnostiek