psycholoog-nip-lid

Aangesloten bij het NIP

Waarom en wanneer is behandeling nodig?

Kinderen zijn veerkrachtig, soms meer dan in eerste instantie gedacht of gezien wordt. Kinderen kunnen veel aan (ook moeilijke dingen) en vinden, vanuit een veilige thuisbasis, vaak op de één of andere manier hun eigen weg. Desondanks kunnen er zich gebeurtenissen of situaties voordoen in het leven van jeugdigen en/of hun opvoeders, welke voor een verstoring kunnen zorgen in de ontwikkeling, het gedrag of het welzijn. Behandeling kan dan nodig zijn om de jeugdige te helpen nieuwe (oplossings)vaardigheden te ontwikkelen, ander gedrag en gedachtenpatronen aan te leren of om moeilijke, mogelijk traumatische, gebeurtenissen te verwerken.
 
Sommige kinderen hebben specifieke ontwikkelingsproblematiek waardoor ze de wereld op een bijzondere manier beleven. Hierdoor kunnen problemen ontstaan. Behandeling kan dan helpen om beter om te leren gaan met gebeurtenissen of met de gevolgen van ontwikkelingsbeperkingen. 

De meeste opvoeders beschikken over de benodigde basisvaardigheden om kinderen op te voeden. Soms heeft een jeugdige (tijdelijk) een speciale opvoedingsbehoefte die specifieke vaardigheden van opvoeders vraagt. Soms kunnen bepaalde omstandigheden er voor zorgen dat het een opvoeder niet goed lukt om de basisvaardigheden toe te passen. In die gevallen kan behandeling en begeleiding helpen om het gezinssysteem weer voldoende toe te rusten om op eigen kracht verder te gaan.

Praktijk voor kind, jongere en gezin - Rijksstraatweg 249 te Haarlem - 06-48589644