psycholoog-nip-lid

Aangesloten bij het NIP

Hoe gaat zoiets? 

Behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden;
  • individueel met de jeugdige
  • via de ouder/ opvoeder (mediatietherapie)
  • individuele behandeling in combinatie met ouderbegeleiding
  • gezamenlijke (gezins)gesprekken in geval van systeemproblematiek 
Bij de behandeling kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden en technieken. Er zal gekeken worden naar wat op dat moment het beste aansluit bij (de problematiek van) de jeugdige/ opvoeder en de hulpvraag. Er wordt onder andere gewerkt met oplossingsgerichte en cognitief-gedragstherapeutische technieken. Tevens wordt er, zonodig, gebruik gemaakt van diverse hulpmiddelen, zoals werkboeken, whiteboard, koptelefoon, video, spel -en creatief materiaal. Ook kan de jeugdige gevraagd worden om zelf of samen met zijn opvoeder(s) te oefenen met afgesproken gedrag of om opdrachten te maken.
Er wordt geregeld besproken of iedereen nog tevreden is over hoe het gaat.
De behandeling vindt in principe op de praktijk plaats, maar kan in overleg ook op andere plekken plaatsvinden. Er is een wachtkamer waar ouders (en broertjes en zusjes) kunnen wachten tot hun kind klaar is.
Ter afsluiting van de behandeling wordt een eindgesprek gevoerd en wordt besproken of er nog verdere (andere) hulp gewenst is. In de meeste gevallen zal er gezorgd worden voor een terugkoppeling naar de verwijzer.
Praktijk voor kind, jongere en gezin - Rijksstraatweg 249 te Haarlem - 06-48589644